ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

     ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ

1-4ನೇ ಮಹಡಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ದಿಂಗ್ 5ನೇ ಹಂತ, ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೀಧಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು-560001         

        ಪೋನ್: 080-22392200 Fax:080-22392207/206  ಇಮೇಲ್:  registrar-kshrc[at]karnataka[dot]gov[dot]in.

 ಕ.ರಾ.ಮಾ.ಹ.ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೂರರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು:

1

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ: 22392208 / 22392213

2

ಸಹಾಯಕ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿ: 22392200 / 22392215

3

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು: 22392231 / 22943713

4

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ೯ಧಿಕಾರಿ: 22392226

5

ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1800-425-233-33

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ  ಧೀರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಘೇಲ,

ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿ

080-22280017 (Direct)

080-22280010 (Direct)

080-22373917 (Direct)

080-22392218 (Intercom)

080-22392206 (Fax)

email: chairpersonkshrc@gmail.com

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಬಿ ಚಂಗಪ್ಪ,

ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

080-22392233 (Direct)

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ ದತ್ತ,

ಐಪಿಎಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ.

080-22392203 (Direct)

email: kshrcmember@gmail.com

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ . ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ(ಪ್ರ)

080-22392204 (Direct)

080-22392212 (Intercom)

080-22392206/22392212 (Fax)

email: secretary-kshrc@karnataka.gov.in

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು

ಖಾಲಿ

080-22392205 (Direct)

080-22392225 (Intercom)

080-22392214 (Intercom)

email: igp-kshrc@karnataka.gov.in

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಕೋರಡ್ಡಿ,

ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

080-22392208 (Office)

080-22392213 (Intercom)

email: registrar-kshrc@karnataka.gov.in

ಆಪರ ನಿಬಂದಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್ ರಾಜು,

ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

email:addlreg-kshrc@karnataka.gov.in

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಖಾಲಿ

080-22374847 (Direct)

080-22392206 (Fax)

email: ps-kshrc@karnataka.gov.in

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       

ಶ್ರೀ . ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

080-22373124 (Direct)

080-22392217 (Intercom)

email: ds-kshrc[at] karnataka[dot]gov[dot]in

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಮೇರಿ ವೆಲಾಗಣಿ

080-22373125 (Direct)

080-22392216 (Intercom)

email: us-kshrc@karnataka.gov.in

ಸಹಾಯಕ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಖಾಲಿ

080-22392200 (Direct)

080-22392215 (Intercom)

email: asstreg-kshrc@karnataka.gov.in

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-|

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ ಕೇಶವ

080-22373123 (Direct)

Email: dysp1-kshrc@karnataka.gov.in

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-||   

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್

080-22392231 (Direct)
e-mail: dysp2-kshrc@karnataka.gov.in

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ೯ಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಎಸ್.‌ ಗೌತಮಿ

080-22392226 (Intercom)

email: pro-kshrc@karnataka.gov.in

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-07-2020 03:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin