ಆಯೋಗದ ಆಯವ್ಯಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಆಯವ್ಯಯ ವರ್ಷ

ದಿನಾಂಕ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಆಯವ್ಯಯ 2011-2012

01-04-2012

143 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

02

ಆಯವ್ಯಯ 2012-2013

01-04-2013

143 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

03

ಆಯವ್ಯಯ 2013-2014

01-04-2014

143 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

04

ಆಯವ್ಯಯ 2014-2015

01-04-2015

143 ಕೆ.ಬಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

05

ಆಯವ್ಯಯ 2015-2016

01-04-2016 143 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

06

ಆಯವ್ಯಯ 2016-2017

01-04-2017 143 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

07

ಆಯವ್ಯಯ 2017-2018

01-04-2018 143 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

08

ಆಯವ್ಯಯ 2018-2019

01-04-2019 143 ಕೆ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 03:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin