ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಆಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ  ಧೀರೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಘೇ

ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿ

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಬಿ ಚಂಗಪ್ಪ

ವಿಶ್ರಾಂತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತೃ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ಗೌರವ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ ದತ್ತ, ಐಪಿಎಸ್,  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ (ನಿವೃತ್ತ)

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ ಈ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ(ಪ್ರ)

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು

ಖಾಲಿ

ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಗೌಡ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್ ರಾಜು, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಖಾಲಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ               

ಶ್ರೀ ಈ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ ಮೇರಿ ವೆಲಾಗಣಿ

ಸಹಾಯಕ ವಿಲೇಖನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಖಾಲಿ

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-|

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಇ ಕೇಶವ 

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು-||     

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್

ಸಾವ೯ಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ೯ಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌತಮಿ .ಎಸ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 05:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin