ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು

      ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗವು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ, ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, 1908 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  • ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು
  • ಪ್ರಮಾಣವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು
  • ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ
  • ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
  • ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಕಲನ್ನು ಕೋರುವುದು
  • ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು
  • ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ
  1. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗವು ಕೈಗೊಂಡ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಇತರ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
  3. ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆ.193 ಮತ್ತು ಸೆ. 228 ಮತ್ತು ಸೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2020 05:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin